• DIGITAL TVC, és una empresa inscrita al Registre d'Instal · ladors de Telecomunicacions amb el número 20.618 en les categories A i D i amb una experiència en el sector de més de 30 anys.

• DIGITAL TVC, és una empresa petita i dinàmica relacionada amb el món de les telecomunicacions.

• DIGITAL TVC, va començar la seva activitat l'any 1985 oferint un servei seriós, ràpid i de qualitat.

Esparreguera

Els nostres serveis estan encaminats a satisfer les necessitats dels nostres clients, entre els que comptem amb particulars, comunitats de veïns, empreses i administradors de finques.

DIGITAL TVC no dóna pressupostos per telèfon sense abans veure les seves instal · lacions, ja que no es pot donar un pressupost sense veure abans la instal · lació pel fet que cada instal · lació és diferent.

Donar un preu sense veure abans la instal · lació, poden passar dues coses:

1º – Que se li coure de més al client quan potser la instal · lació no ho valdria.

2º – Que l'instal · agafi els dits en el preu, si això passa, li posaran mala qualitat en els materials, així com ara el cable, també s'estalviaran en temps i això farà que la instal · lació quedi de pena com per desgràcia es veuen cada dia per les teulades i façanes.
 

No deixi en mans d'empreses il · legals seva instal · lació, reparació o manteniment de les seves infraestructures de telecomunicacions.