Utilitats

 

Base construïda per Digital TVC per recolzar els peus mentre treballem en la torreta.

 

Politja CVT fabricat per Digital.
A la foto de l'esquerra veiem com introduïm un pal de 45 mm dins el punter.
La foto de la dreta mostra com pugem un punter per introduir en un intermedi.

 
 

Disseny de trava de vents per torreta d' 7,5 metres construïda per Digital TVC per a llocs d'espai reduït.
L'antena es troba a un total de 9,5 metres d'altura, motoritzada i adaptada a la LTE.
Disseny de trava de vents per torreta d' 7,5 metres més 2 metres de màstil construïda per Digital TVC per a llocs d'espai reduït.
 

Politja fabricat per Digital TVC per pujar coses, també molt útil per pujar el pal si aquest es troba dins de la torreta tancat pel punter.

 
MOLT IMPORTANT!
 

És totalment aconsellable que per fer unes politges del tipus mostrades en les fotografies, sigui fabricada per personal professional en ferramentes, ja que qualsevol error, mal càlcul de distàncies, etc., podria causar gravis danys en el mobiliari de la finca i fins i tot a les persones que estigui realitzant la instal · lació de la torreta.

 


 
Articles
 
El PER i el BER
 
Canviant la graella de canals d'un hotel
 
Senyals LTE
 
La convivència entre la televisió i serveis mòbils
 
Comprimint els senyals digitals
 
3D TV
 
La seguretat digital: un nou repte per l'instal · lador
 
Nova oportunitat de negoci per al sector
 
Cerca de l'eficiència energètica