Torretes

 

Preparem la base.

 

Encofrat i anivellament de la base.

 

Buidatge de formigó a la caixa.

 

Instal · lant a cinc metres d'altura antena d'UHF orientada al repetidor Camell.
Alçada total 11,5 metres.


 

Torreta de deu metres d'altura.  
Alçada total 10 metres torreta més pal de 1,5 m.


 

Instal · lant torreta de 20 metres d'altura.  
Set trams intermedis i el punter.


 

Torreta de 20 metres d'alçada acabada.  
Alçada total 20 Però Torreta metres 2,5 metres de màstil.


 

Torreta, antenes i parallamps.

 

Reforç de la torreta amb força auxiliar i tac químic.

 

Operari baixant de la torreta.
Operari baixant de la torreta.
 

Vista des de baix.

 

Grapar negre a l'aire lliure cable.

 

Sistema de subjecció de Digital TVC.

 

Després d'acabar el dau de formigó no li ve malament un bon Pintat.

 

Totes les nostres instal · lacions porten el període de garantia establert, un cop hagi transcorregut aquest període i perquè les instal · lacions segueixin en perfecte estat, tenim a disposició dels nostres clients Contractes de Manteniment.