PA

Dixital TVC, sistemas de son instalados en casas particulares, tendas, oficinas, Almacéns, centros comerciais, etc.
 

 
Con estes sistemas, o cliente pode inxectar unha fonte auxiliar con programas de música TDT, parabólicos programas de música, CD, radio FM, etc.
 

 

Ademais, se o cliente solicita que fará a instalación do público Micrófono anuncios enderezo “rimar” así pode dicir tal funcionario ou avisar e deixar notas para alto-falantes.