Jornada tècnica sobre equipament necessari en la ICT-2

Jornada tècnica sobre equipament necessari en la ICT-2
 
Digamel impartir, el passat mes de maig, una formació tècnica a un grup de instal · ladors de Telecomunicacions de la província de La Corunya.
 
La formació, organitzada en col · laboració amb la Instal · ladors Associació ASINEC, tenia com a objectiu analitzar els principals punts del nou reglament sobre Infraestructures Comunes de Telecomunicacions ICT 2, i com aquest afavorirà la introducció, en els edificis de nova construcció, de xarxes d'accés ultraràpid.
 
Relacionat amb els canvis en la normativa i els nous equips per a la mesura i instal · lació de fibra òptica exigits, en la formació es van fer pràctiques amb equips de fusió de fibra òptica, entroncaments mecànics, verificació de mesures de potència (Pèrdua d'inserció) i proves amb equips OTDR així com principis per a la certificació de xarxes de parell trenat.

Pablo Fernández, responsable de la Divisió de Telecomunicacions del Grup DIGAMEL i encarregat d'impartir la formació, va indicar que, "Aquest tipus de formacions són necessàries perquè l'instal · lador conegui les novetats i correcte maneig d'aquests equips per a una adequada instal · lació i verificació de les noves infraestructures del futur"

Amb aquest tipus d'accions Digamel manté la seva aposta per la formació i assessorament tècnic l'instal · lador. A més s'aferma en el sector de les Telecomunicacions, una mostra d'això és la recent creació d'un laboratori de fabricació i certificació de falques de fibra òptica.
 
Font
 

Els comentaris estan tancats.