ICT en obra nova

 
La caseta de telecomunicacions (DESPRÉS DE LA MODA) de la fotografia següent, està equipada amb ventilació forçada aprofitant la convecció natural de l'aire.
 
La part elèctrica està equipada amb llum d'emergència i quadre elèctric amb les seves corresponents magnetos tèrmics i diferencial amb rearmament automàtic.
 

 

Instal·lació registre (DESPRÉS DE LA MODA) per a tres habitatges


 

Captació