El pla tècnic del dividend digital serà presentat al Govern abans de final de mes

 
El ministre d'Indústria, Energia i Turisme presentarà al Govern abans de finals de juliol el pla tècnic que permetrà l'alliberament definitiu de part de l'espectre radioelèctric ara ocupada per cadenes de televisió. Amb això es persegueix facilitar el desplegament de la telefonia mòbil “4T”.
 
En efecte, el ministre Soria presentarà “abans del final de juliol” el pla tècnic que permetrà l'alliberament definitiu de la part de l'espectre radioelèctric ocupada ara per cadenes de televisió i triada per al desplegament de la quarta generació (4T) de telefonia mòbil, va anunciar el responsable d'aquest departament, José Manuel Soria.
 
El Ministeri d'Indústria té molt avançat el pla, que es va veure demorat per la sentència del Tribunal Suprem (STS Sala 3a de 17 maig 2013, EDJ 2013/67996) sobre l'encaix de nou canals de televisió digital terrestre (TDT). A més el titular d'Indústria ha recordat que l'alliberament de l'espectre per al desplegament de la 4G és un mandat comunitari i que Espanya forma part dels països el termini d'aplicació del 1 de gener de 2014 va quedar posposat al 1 de gener de 2015.
 
La part de l'espectre que es reservarà a la 4G “ja ha estat pagada pels operadors, que han desemborsat 1.600 milions”, i la seva ocupació servirà per millorar la competitivitat de l'economia, argumentar.
 
Indústria estudia més la possibilitat de llançar un “concurs paral · lel” per als canals de televisió que vulguin parts de l'espectre que no s'usen, alhora que aspira que el dividend digital procuri un major desplegament de canals d'alta definició “amb el mínim impacte per als televidents”.
 
El ministre ha defensat a més la reforma fiscal aprovada pel Govern, en considerar que incideix en l'estalvi i la inversió, i ha considerat que Espanya és capaç de crear ocupació amb taxes de creixement del 1%, cosa que no passava abans de la crisi.
 
El Dret
 

Els comentaris estan tancats.